Biết Mấy Tương Tư

Biết Mấy Tương Tư

Tác giả:

Huyên Tuyết

Trạng thái:

Hoàn Thành

Biết Mấy Tương Tư

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Biên tập: Candy

Lá khô xôn xao buông cành, trăng tàn gió sớm nơi nao.

Vọng trông tin từng hồi, đêm nay biết mấy tương tư.

Mưa thu, mưa thu.

Gió tây cuốn đi nửa tấm lòng

 

Các chương mới nhất

 BÌNH LUẬN