Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Tác giả:

Điệp Chi Linh

Trạng thái:

Hoàn Thành

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Editor: LinhMaroon

Người nào mới chơi game đều phải làm quen với game mà mình lựa chọn. Thế giới game và những nhiệm vụ bắt buộc trong game. 
Nó là một người chẳng biết một chút gì về game nhưng lại chơi một cách sôi nổi hào hứng. Từ những ngày đầu mới tập chơi đến khi nó chơi tới max game...Và hậu quả thì ai cũng đã rõ...

 

 BÌNH LUẬN