Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Tác giả:

Mộng Tiêu Hai

Trạng thái:

Hoàn Thành

Tạm Biệt Quá Khứ Của Tôi

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Thể loại: HĐ, gương vỡ lại lành
Số chương: 3 chương

Vượt qua nửa vòng trái đất, cô chia tay quá khứ dưới ý đồ xấu và đâm sầm vào anh ấy.

Sau khi gặp, cô đã tìm được lối thoát.

Cuộc gặp gỡ này trở thành cuộc ly biệt.

Tạm biệt quá khứ, tuổi thanh xuân, và tình yêu của tôi

 

 BÌNH LUẬN