PRIVACY & TERMS OF USE - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Terms of service - Điều khoản sử dụng

Tất cả nội dung trên website chúng tôi (Nội Dung) đều được tổng hợp từ các nguồn công khai trên Internet và được đọc một cách miễn phí bởi các thành viên. Nếu bạn muốn sử dụng những Nội Dung này, yêu cầu ghi rõ nguồn tổng hợp từ chúng tôi. Nếu bạn sử dụng với mục đích kinh doanh, yêu cầu tìm hiểu kỹ về bản quyền nội dung gốc. Việc vi phạm bản quyền sẽ được xử lý theo quy định.

All the contents on our website (Content) are collected from the public sources on the Intenret and are free to read by all members and visitos. If you want to use the Content, please provide a source link (Collected by) to us in your content. If you want to use the Content for business purposes, please do research about the original copyright of the Content. The copyright violation in any form will be fully responsible.

Privacy policy - Chính sách bảo mật

Cũng như hầu hết các website khác, website Tàng Truyện ("tangtruyen.com") thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên Tàng Truyện và thời gian khách truy cập truy cập vào Tàng Truyện. Thỉnh thoảng Tàng Truyện sẽ tạo ra các báo cáo có chứa thông tin không định danh của khách truy cập nói chung, ví dụ như tháng này khách truy cập sử dụng hệ điều hành gì.

Like most website operators, website Tàng Truyện("tangtruyen.com") collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, the choice visitor made on Tàng Truyện and the date and time of each visitor request. From time to time, Tàng Truyện may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g. by publishing a report on trends in the usage of its website.

External links - Link ngoài

Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của Tàng Truyện, bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài Tàng Truyện. Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên Tàng Truyện đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links users should always adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and it's owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.

DMCA Compliance

Nếu bạn có phàn nàn gì về nội dung hoặc bất cứ vấn đề gì tại Tàng Truyện, như vấn đề bản quyền, nội dung không được cho phép, vui lòng gửi email đến cho chúng tôi tại địa chỉ  contact@tangtruyen.com . Nội dung bao gồm chữ và hình ảnh được đóng góp bởi nhiều thành viên của Tàng Truyện. Tàng Truyện hoàn toàn không chịu trách nhiệm bởi các nội dung được thành viên đăng tải.

We want to ensure that the content that we host can be re-used by other users without fear of liability and that it is not infringing the proprietary rights of others. However, we also recognize that not every takedown notice is valid or in good faith. For more information on what to do if you think a DMCA notice has been improperly filed, you may wish to consult the Chilling Effects website. If you are the owner of content that is being improperly used without your permission, you may request that the content be removed under the DMCA. To make such a request, please contact us via our email address  contact@tangtruyen.com . Before filing a DMCA claim, you also have the option of sending a notice via our email address contact@tangtruyen.com